loading...

Nyheter
2024-06-05
Årets årsmöte äger rum lördagen den 6 juli kl. 10.00 i Kommunhusets sessionssal. Handlingar kommer att finnas under rubriken "Årsmöten".

2024-02-11
Viadukten är åter öppen. 

2024-01-29 

Viadukten under järnvägen på Mellanvägen är avstängd pga översvämning. Trafikverket skall årgärda detta. Föreningen har inte fått besked när detta kan ske.

2023-07-01
Årsmöte har hållits den 1 juli. Protokoll, budget mm finns under rubtiken "Årsmöten". Avgiften fastställdes till 500 kr  (inkl moms) per andel (oförändrad).

2023-06-01
Årets årsmöte äger rum lördagen den 1 juli kl 10.00 i Kommunhusets sessionsal. Handlingar se under rubriken "Årsmöten"

2023-03-29
På förekommen anledning uppmärksammas medlemmarna på att det inte är tillåtet att sätta upp privata farthinder. Om så sker kommer sådant att avlägsnas.


2022-04-13 
Utöver vägföreningen har även ett antal boende skrivit till kommunen om trafiksäkerheten på Norra vägen.

Vi ett par tillfällen tidigare har länstyrelsen avslagit begäran om sänkt hastighet på vägen.

Nu verkar det som en bättring kan komma att ske.

Kommunen  har nyligen beslutat att dels i kommande budgetprocess pröva om pengar kan avsättas för att bygga en gc-väg samt dels hos länstyrelsen begära att hastigheten sänks på vägen.


2021-12-09
Styrelsen har i brev till kommunen begärt åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Norra vägen (se brevet under länken diverse info).2021-03-02
Kommunen har fattat principbeslut att överta vissa vägföreningars verksamhet. Prel skall ett övertagande av vår verksamhet ske 2023. Flera beslut åtestår att fatta.
Kommunens principbeslut och utredningen i ärendet finns under länken "Diverse info" till höger.

2020-12-09 Gatubelysning
Felanmälan görs numera till Båstads kommun,
se anvisningar under rubriken Gatubelysning och/eller på kommunens hemsida.


2020-08-28 Trafiksäkerhet är f n en prioriterad fråga för styrelsen, mer information om Ni klickar på denna text.

2020-06-15 Önskar du faktura, information etc per epost
anmäl detta på länken längst ner på denna sidan.

2020-06-01  Eftersom hastigheterna fortfarande är höga i vårt område kommer prov genomföras med utläggning av sk vägbulor.


2018-06-03  Så behandlar vi personuppgifter


 

Innehåll

Om oss - info om vägföreningen

Ordföranden har ordet - informationsbrev

Styrelse

Ekonomi -  se årsmöten

Stadgar

Årsmöten

Grönområden

Gatubelysning

Trafiksäkerhet

Regler och anvisningar

Diverse info -  yttranden, skrivelser

 

Din e-postadress tack
För att enklare kunna komma i kontakt med medlemmar behöver vi Din e-postadress. Tryck här

Se över din tomtgräns
Se över Din växtlighet. Se regler för detta.

 Se även broschyr