Din e-postadress TACK

Allt fler använder i dag internet för att kommunicera på olika sätt. Vi ser stora möjligheter till besparing och bättre information och ber därför om Din e-postadress.

Som exempel kan nämnas att de medlemmar som lämnar sin mailadress kommer att få handlingar för årsmötet mailade till sig så snart dessa finns klara.

När någon aktivitet skall ske på en gata eller i ett område kan vi sända e-post till dem som berörs. 

När något extra ordinärt finns på hemsidan kan vi sända e-post om att besöka hemsidan.

Anmälan om e-postadress kan göras via formuläret här intill.

Enligt ny lagstiftning (GDPR) behöver föreningen (från 25 maj 2018) varje medlems godkännande för att lagra medlems e-postadress och/eller telefonnummer. Denna lagstiftning efterlever föreningen naturligtvis, varför din aktiva handling i formuläret här vid sidan är önskvärd.