Om oss

Eskilstorp o Hemmeslövs Vägförening förvaltar samfälligheten Båstad Hemmeslöv ga:20, som idag består av ca 1200 medlemsfastigheter.

Vägföreningen lyder under de lagar som reglerar samfälligheter och enskilda vägar och har tilldelats uppgiften via Lantmäteriet.
Det är upp till varje kommun att avgöra om man vill ha en del av vägnätet administrerat av en vägförening. Båstads kommun har beslutat så. Vägföreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

 
Medlemskapet är tvingande. Medlemsavgift faktureras årligen i september.

Det är upp till varje medlem att meddela föreningens kassör om fastigheten byter ägare. Intill dess att denna information kommer föreningen tillhanda är registrerad ägare betalningsskyldig för medlemsavgiften.

Föreningen har årligen en årsstämma. Denna hålls den första lördagen i juli. Mötesplatsen är normalt sessionssalen i kommunhuset i Båstad.  Kallelse till årsstämman sker via denna hemsida genom annons samt på anslagstavlan placerad vid f.d  affären MatÖppet på Karupsvägen i Hemmeslöv. Styrelsen vill uppmana till deltagande i årsstämman. Dagordning samt övrigt material finns att tillgå på denna hemsida två veckor före stämman.

På årsmötet beslutas bl.a. om budget och kommande års verksamhet. Vidare väljs styrelse och fastställs årsavgiften, vilken varit oförändrad på 500 kr per andel sedan drygt 15 år.
Föreningens styrelse, ekonomi mm redovisas på separat sida.

Vad gör vägföreningen?
Vägföreningen svarar för drift och underhåll av vägnätet samt vissa stigar och gångvägar inom grönområden/naturområden. Föreningen har även översyn av de grönområden som finns inom området. Till varje stämma redovisas mer i detalj de kommande aktiviteter som föreningen ämnar genomföra under verksamhetsåret.Glöm inte bort

Om Du väljer att avyttra Din fastighet inom området, skall Du alltid meddela detta till föreningens kassör. Tryck här.


Några faktauppgifter

Väglängd:                ca 35 km
Varav asfalt:           ca 28 km
Tid för plogning:  ca 7 tim.
Antal i styrelsen:   7 personer