Gatubelysning


Kommunen ansvarar för och bekostar gatubelysningen. 

Kommunen ansvarar för driften av belysningen och har uppdragit åt Södra Hallandes Kraft att sköta denna.

Fungerar ej lampor kontakta Båstads kommun.
Utförliga anvisningar om felanmälan finns på hemsidan, bastad.se ,Trafik och samhällsplanering, Felanmälan.
Tre möjligheter

  • hämta hem App 
  • ring kundcenter 0431-77000
  • skicka e-post till info@bastad.se

 Beskriv vilken väg  och aktuellt husnummer som är närmast aktuell punkt, det underlättar åtgärderna eftersom vissa vägar är ganska långa.