Årsmöten

Dags att boka in årsstämman.

Årsstämma hålls en gång per år den första lördagen i juli månad. Kallelse till stämman sker genom annons, anslag vid tavlan korsningen Karupsvägen/Kustvägen och påhemsidan.

Tyck gärna till om verksamheten använd formuläret.
En motion skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsstämman.