En liten rubrik.

Ny infart till Hemmeslöv

Ni som läste NST den 8 september uppmärksammade säkert artikeln om trafiken genom Hemmeslövsgården. Nedan finner Ni Vägföreningens skrivelse till Båstad kommun i det aktuella ärendet.