Grönområden

I vägföreningens verksamhetsområde ingår också grönområdena (mestadels i form av skog/natur).

Praktiskt sköts dessa av markägarna och föreningen utövar viss uppsikt.Det innebär att föreningen meddelar de markägare som äger grönområden i området om man anser att några åtgärder behöver vidtagas.

Föreningen sköter dock stigar och vägar som går genom grönområdena. Det är ett relativt stort jobb vilket innebär att föreningen ombesörjer klippning ca. två-tre gånger per år.

 Vi uppmanar alla som vistas inom området att undvika nerskräpning utan i stället ta med sig sitt skråp hem till soptunan. Det förekommer även att tomtägare som gränsar till grönområden använder grönområdet som upplag av skräp med förklaringen att "det är ju bara en skog, så det spelar väl ingen roll" En skärpning på den punkten skulle välkommnas.