Växtlighet utmed gångstigar

Det framförs ibland klagomål på att det förekommer hindrande växtlighet utmed gångstigar i området.
Fastighetsägare med tomter som gränsar till gångstigar har samma ansvar för att åtgärda växtlighet som utmed vägarna.
All växtlighet skall hållas inanför tomtgränsen.
Ta del av Båstad kommuns anvisningar - Läs HÄR.