Utbyggnad av optofiber

Det har kommit ett flertal frågor till Vf styrelse om pågående utbyggnad av optofiber på Norra Ringvägen, Månvägen m fl vägar.
Vf kan inte avgöra vem som får bygga ut optopfiber, fastighetsägarna avgör vilket nät man ansluter till.
Eftersom intressenterna f n är Telia och Bjäre Kraft har Vf varit tydliga med att samordning skall ske så att skadorna/åtgärderna på vägarna begränsas.
Vf bevakar detta genom att resp nätägare redovisar sin utbyggnadsplan för Vf.
Därefter tecknas ett avtal mellan Vf och nätägare.
Bjäre Krafts avtal är klart, det framgår av avtalet att samordning skall ske.
Telia har ännu inte redovisat detaljerad utbyggnadsplan.
Obs, Vf tecknar avtal endast avseende vägområdet, sker t ex gävning i skogen eller i stigar måste tillstånd lämnas av resp fastighetägare.
17-11-15, Avtal klart med Telia/Skanova. Akea AB utför grävningarna. Skanova är nätägare.