loading...

Nyheter

2020-01-29 Norra vägen är delvis avstängd pga ledningsarbeten mm 2020-02-03 --2020-03-13

2019-08-18 Fakturor avs den årliga vägavgiften har skickats ut. Avgiften är oförändrad 500 kr per andel. Ett bostadshus/tomt för bostad  har normalt en andel. Avgiften skall betalas senast den 30 september 2019.

Betalningsskyldig för hela verksamhetsåret (1 maj 2019-30 april 2020) är den som hos föreningen var antecknad som ägare 2019-07-06.


2019-07-06 Årsmöte. Protokoll, verksamhetsberättelse mm se under "Årsmöten"

2019-02-20 Ordf har ordet, information februari 2019

2018-07-21 Protokoll från årsmöte 2018

2018-07-19 Ordf har ordet, information


2018-06-03 Så behandlar vi personuppgifter 

Innehåll

Ordföranden har ordet - informationsbrev

Styrelse

Ekonomi -  se årsmöten

Stadgar

Årsmöten

Grönområden

Gatubelysning

Trafiksäkerhet

Regler och anvisningar

Diverse info -  yttranden, skrivelser

 

Din e-postadress tack
För att enklare kunna komma i kontakt med medlemmar behöver vi Din e-postadress. Tryck här

Se över din tomtgräns
Se över Din växtlighet. Se regler för detta.

 Se även broschyr