Gatubelysning

Gatubelysning saknas på några gator i vårt område.

Kommunen ansvarar för och bekostar gatubelysningen. För att påskynda utbyggnaden har föreningen sedan många år bekostat investeringskostnaden med 50%.

Utbyggnaden har i huvudsak skett efter en av föreningen upprättad prioriteringsordning. Föreningen söker nu förmå kommunen att slutföra utbyggnaden.
Närmast i tur står Holmgrens väg och gatorna däromkring.

Kommunen ansvarar för driften av belysningen och har uppdragit åt Södra Hallandes Kraft att sköta denna.

Fungerar ej lampor kontkta Båstads kommun.
Utförliga anvisningar om felanmälan finns på hemsidan, bastad.se ,Trafik och samhällsplanering, Felanmälan.
Tre möjligheter

  • hämta hem App 
  • ring kundcenter 0431-77000
  • skicka e-post till info@bastad.se

 Beskriv vilken väg  och aktuellt husnummer som är närmast aktuell punkt, det underlättar åtgärderna eftersom vissa vägar är ganska långa.