Skrivelse ang. kommunes övertagande av Vägföreningen

På föregående års årsmöte uppdrogs åt styrelsen att till årets årsmöte utarbeta ett förslag som gick ut på att kommunen tar över vägföreninges ansvarsområde. Under senaste årsmötet presenterades styrelsens förslag som i stort gick ut på att formellt tillskriva kommunen samt de aktiva politiska parterna. Skrivelsen har nu gått ut till de berörda organen.
En påstötning kommer att gå ut inför valet och beräknas lämna oss under våren.

Tidigare har föreningen påtalat orättvisorna med vår vägförening, men då bearbetet kommunens tjänstemänn. Frågan är mer politiskt betingad och ligger inte på tjänstemannanivå.

Vi ser nu fram mot de kommentarer vi får

En kopia av skrivelsen finns via bifogade länk.

Styrelsen 2013 10 21


En erinran har sänts till politikerna den 11 feb. 2014 se dokument till höger