Styrelse

Ordförande
Roland Hansson
Tel - 0708-36 33 33 alt. 0431- 751 90
E-post - aaroland.hansson@telia.com 
Funktion - Övergripande kontakter

Sekreterare
Jan Lindsjö
Tel - 0707-30 30 60   alt. 0431-745 69
E-post - jan.lindsjo@bjarenet.com
Funktion - Sekreterare

Kassör/ vice ordförande
Per Hildingsson
Tel - 0708-97 14 63  
E-post - perhildingson@hotmail.com
Funktion- fakturor, ekonomi och juridiska frågor

Ordinarie ledamot
Lars Persson
Tel - 0730-34 68 14
E-post - paulroby@bjarenet.com
Funktion - Grönområden

Ordinarie ledamot
Karl-Magnus Österlind
Tel - 0705-13 80 75
E-post - karl-magnus@myhome.nu
Funktion - Ansvarig väggruppen, vägar, trafiksäkerhet

Ordinarie ledamot
Tommy Nilsson
Tel-0431-369829
Mobil-0705-597110
E-post - vincent44@live.se
Funktion - Vägar

Ordinarie ledamot
Bo Svensson
tel 0708-891570
E-post - bo.svensson@bjarenet.com
Funktion - Grönområden, belysning


 
Roland valdes till orförande vid årsmötet 2012.
Har övergripande kontakter.
 Jan är den man vänder sig till om det inte klart framgår att någon annan har just detta uppdrag. All korrespondens arkiveras hos sekreteraren.


Per har sedan årsmötet 2013 ansvaret för föreningens ekonomi. Han är även vice ordförande.Lars är för närvarande sjukskriven, men finns tillgänglig för styrelsen med sin breda kunskap om handhavande av grönområden. Karl-Magnus ansvarar för väggruppen. Han har även ansvar för skyltar i området.
Trafiksäkerhet är även en punkt som Karl-Magnus sköter.
Tommy har ett förflutet inom vägbyggnad och ingår i väggruppen.

Ansvarig för grönområden och föreningens kontaktperson gentemot kommunen vad gäller gatubelysning.
 

Styrelsen sammanträder ca. sex gånger per år utöver årsstämman. Styrelsen arbetar mycket homogent och alla ämnen penetreras noga på mötena så att alla styrelsemedlemar är väl medvetna om vad som sker och enkelt kan träda in i någon annans ställe