Styrelse

Ordförande
Roland Hansson
Tel - 0708-36 33 33 alt. 0431- 751 90
E-post - aaroland.hansson@telia.com 
Funktion - Övergripande kontakter


Sekreterare
Jan Lindsjö
Tel - 0707-30 30 60   alt. 0431-745 69
E-post - jan.lindsjo@bjarenet.com
Funktion - Sekreterare


Kassör/ vice ordförande
Per Hildingson
Tel - 0708-97 14 63  
E-post - perhildingson@hotmail.com
Funktion- fakturor, ekonomi och juridiska frågor

Ordinarie ledamot
Karl-Magnus Österlind
Tel - 0705-13 80 75
E-post - karl-magnus@myhome.nu
Funktion - Vägar,  grönområden


Ordinarie ledamot
Peter Jakobsson
tel 0707-633093
E-post - peter@bjareliv.se
Funktion -Vägar, grönområden,


 
Roland valdes till orförande vid årsmötet 2012.
Har övergripande kontakter.
 Jan är den man vänder sig till om det inte klart framgår att någon annan har just detta uppdrag. All korrespondens arkiveras hos sekreteraren.Per har sedan årsmötet 2013 ansvaret för föreningens ekonomi. Han är även vice ordförande.


Karl-Magnus ansvarar för väggruppen. Han har även ansvar för skyltar i området.
Trafiksäkerhet är även en punkt som Karl-Magnus sköter.
Ingår i väggruppen och arbetar även med grönområden
 

Styrelsen sammanträder ca. sex gånger per år utöver årsstämman. Styrelsen arbetar mycket homogent och alla ämnen penetreras noga på mötena så att alla styrelsemedlemar är väl medvetna om vad som sker och enkelt kan träda in i någon annans ställe