loading...

Nyheter

2021-12-09
Styrelsen har i brev till kommunen begärt åtgärder för att öka trafiksäkerheten på Norra vägen (se brevet under länken diverse info).


2021-08-25
Fakturor för verksamhetsåret 2021-2022 kommer inom kort att skickas ut. Avgiften är oförändrad 500 kr per andel (bostadsfastighet har en andel). Den som hos  föreningen var antecknad som ägare den 3 juli är betalningsskyldig.


2021-07-30
Årsmöte har ägt rum den 3 juli. Protokoll, budget verksamhetsplan mm finns under rubriken årsmöten.
Verksamhetsårets stora projekt är att lägga ny asfalt på Karupsvägen, vilket är kostnadsberäknat till 650.000 kr.


2021-03-02
Kommunen har fattat principbeslut att överta vissa vägföreningars verksamhet. Prel skall ett övertagande av vår verksamhet ske 2023. Flera beslut åtestår att fatta.
Kommunens principbeslut och utredningen i ärendet finns under länken "Diverse info" till höger.

2021-03-02
Större delen av den av kommunen utlovade utbyggnaden av vägbelysningen omfattande Holmgrens väg mm har skett. Återstoden bl a Ingrids väg ska byggas ut under året.

2020-12-09 Gatubelysning
Felanmälan görs numera till Båstads kommun,
se anvisningar under rubriken Gatubelysning och/eller på kommunens hemsida.


2020-08-28 Trafiksäkerhet är f n en prioriterad fråga för styrelsen, mer information om Ni klickar på denna text.

2020-06-16  
Vägföreningen samarbetar med kommunen för att öka trafiksäkerheten i området bl a gällande Kustvägen. Hastighetshinder har placerats ut, men trafikrytmen har inte minskat i tillräcklig omfattning. Flera trafikincidenter har inträffat på vägavsnittet. Vägföreningen har därför i samarbete med kommunen beslutat öka åtgärderna för att dra ner trafikrytmen genom att införa ytterligare hinder under en provperiod i sommar.

2020-06-15 Önskar du faktura, information etc per epost
anmäl detta på länken längst ner på denna sidan.2020-06-01  Eftersom hastigheterna fortfarande är höga i vårt område kommer prov genomföras med utläggning av sk vägbulor.
2018-06-03  Så behandlar vi personuppgifter 

Innehåll

Om oss - info om vägföreningen

Ordföranden har ordet - informationsbrev

Styrelse

Ekonomi -  se årsmöten

Stadgar

Årsmöten

Grönområden

Gatubelysning

Trafiksäkerhet

Regler och anvisningar

Diverse info -  yttranden, skrivelser

 

Din e-postadress tack
För att enklare kunna komma i kontakt med medlemmar behöver vi Din e-postadress. Tryck här

Se över din tomtgräns
Se över Din växtlighet. Se regler för detta.

 Se även broschyr